Home Staging Kraków ul.Wójtowska

Mieszkanie pod wynajem

Pierwotna kwota czynszu: 800zł
Czas realizacji home stagingu: 1 tydzień
Koszty: 2500zł
Kwota czynszu po home stagingu: 1400zł
Stopa zwrotu z inwestycji: 288%

 

Relacja zdjęciowa przed home stagingiem

Relacja zdjęciowa po home stagingu